Dekarbonizácia motora

Dekarbonizácia je proces, pri ktorom odstraňujeme usadeniny z vnútorných častí motorov, ktoré sú produktom nedokonalého spaľovania. Tieto usadeniny sa ukladajú na steny spaľovacích komôr, piesty, ventily, vstrekovacie dýzy, EGR ventil, turbodúchadlo, výfukové potrubie vrátane DPF filtra a katalyzátora. Tu sa hromadia, čoho prejavom je zvýšená spotreba paliva, znížený výkon motora či mnoho iných nepriaznivých dopadov. Každý spaľovací motor by mal byť preto pravidelne od týchto usadenín čistený = dekarbonizovaný. Proces dekarbonizácie vodíkom dokáže v priebehu 1 – 2 hodín vyčistiť motor od nadbytočných usadenín uhlíka bez rozoberania, či výmeny drahých náhradných dielov.

Ak ste absolvovali emisnú kontrolu a dopadla neúspešne, skúste dekarbonizáciu.

Vodíkovou dekarbonizáciou motora sa predlžuje životnosť DPF filtra, jednotlivých dielov a taktiež zefektívňuje chod samotného motora, pričom dochádza k zníženiu spotreby paliva, hlučnosti motora a najmä zníženiu produkovaných emisií.

Prístroj na dekarbonizáciu funguje na princípe produkcie HHO – tzv. Brownov plyn. Vďaka produkcii Brownovho plynu vzniká objemové zapálenie, pričom dochádza k optimálnemu spalovaniu paliva (nafta, benzín, LPG). Pridaním vodíka dochádza k zvýšeniu teploty – pulverizácii, čoho následkom je drvenie a horenie karbónových usadenín na prach, ktoré sú následne vypustené výfukovým systémom s minimálnym podielom pevných častíc.

Ponúkame:

– dekarbonizáciu vodíkom (sanie + spaľovanie + výfuková časť)

– chemická dekarbonizácia motora a vstrekovania (olejová časť + dodávka paliva od nádrže až do vstrekovačov) produktami BG

Doporučený interval na dekarbonizáciu:

– dekarbonizácia vodíkom — každých 30-50 tisíc km, alebo pri kazdej druhej výmene oleja

– chemická dekarbonizácia — pri každej výmene oleja, prípadne v kombinácii s vodíkom pri každej druhej výmene oleja

Pri vodíkovej dekarbonizácii nie je potrebné meniť olej, chemická sa robí len pri výmene oleja v motore – aplikuje sa do olejovej náplne.